Primaria Racari

Ședința ordinară a Consiliului Local Răcari din data de 31 03 2021

Avand in vedere : – dispozitiile art 133 al (1) si art 134 din OUG nr 57/2019 privind Codul AdministrativD I S P U N:ART 1 Se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al orasului Racari, in data de 31.03.2021, ora 16.00 in Sala de festivitati a Liceului Teoretic “Ion Ghica Racari”. ART 2 Proiectul ordinei de zi al sedintei este urmatorul:

1. RAPORTUL primarului orasului Racari pe anul 2020 .Prezinta – Caraveteanu Marius – Primar

2. RAPORTUL viceprimarului orasului Racari pe anul 2020. Prezinta – Tanase Vasile – Mugurel – Viceprimar

3. RAPORTUL comisiilor de specialitate ale consiliului local.Prezinta – Presedintii comisiilor de specialitate

4. RAPORTUL consilierilor locali pe anul 2020. In conformitate cu dispozitiile art 225, al 2 din OUG nr 57/2019- privind Codul Administrativ, ‘’ Fiecare consilier local, precum si viceprimarul, sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului general al unitatii administrativ teritoriale. Prezinta – fiecare consilier local si delegat satesc

5. Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului general al orasului Racari, pe anul 2020.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui autoturism marca Duster, in sistem de leasing financiar.

7. Proiect de hotarare privind contractarea unui imprumut pentru sustinerea finantarii si cofinantarii pentru obiectivele de investitii aflate in derulare la nivelul unitatii administrative teritoriale orasul Racari.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea oraganigramei C.R.P.V. Răcari.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de oragnizare si functionare al C.R.P.V. Racari.

10. Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si a Regulamentului de urbanism afferent PUZ ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dimbovita in perioada 2014-2020 „pentru lucrarea „”Extindere si realizare statii de epurare in Fieni Răcari ,Nucet ,Băleni ,Mătăsaru ,Corbii Mari ,Finta ,Morteni , Vişina ,Potlogi Târgovişte Găeşti ,Titu „-pe raza unitatii administrativ teritoriale ORASUL RACARI.

11. Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ si a Regulamentului de urbanism aferent PUZ – „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dimbovita in perioada 2014-2020 ” pentru lucrarea „SURSE DE APA, REZERVOARE ,STAT/I DE CLORINARE, STATII DE POMPARE, ADUCTIUNI PENTRU – TITU, CONTESTI, RACARI, LUNGULETU, POTLOGI, ODOBESTI, CIOCANESTI, SLOBOZIA MOARA, PRODULESTI „- pe raza unitatii administrativ teritoriale ORASUL Racari.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “ Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020”, realizat pe raza unitatii administrativ teritoriale ORASUL Racari.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu), ai proiectului “ Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020”, realizat pe raza unitatii administrativ teritoriale ORASUL Racari.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii in cadrul proiectului “ Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014-2020”, realizat pe raza unitatii administrativ teritoriale ORASUL Racari.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea privind aprobarea cuantumului taxei de habitat, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei datorată la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa››, pe anul 2021.

17. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar, familiei Porojan Bogdan, cu domiciliul in orasul Racari, str Ana Ipatescu, nr. 6A, judetul Dambovita.

18. Proiect de hotarâre privind acordarea de scutiri, unor contribuabili persoane fizice.

19. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren pentru suprafata de 3200 mp proprietatea privata a U.A.T. orasul Racari, cu suprafata de 5000 mp teren situat in orasul Racari, STANESTI, judetul Dambovita si a raportului de evaluare.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de teren pentru suprafata de 12.891 mp teren extravilan proprietatea privata a U.A.T. orasul Racari, cu suprafata de 6914 mp teren intravilan situat in orasul Racari, GHERGANI, judetul Dambovita si a raportului de evaluare.

21. Proiect de hotarare de aprobarea pentru indreptare eroare materiala inscrisa in cadrul Planului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – orasul Racari, judetul Dambovita.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea inchiriere unui spatiu pentru desfasurarea activitatilor specifice Cabinetului Medical Veterinar Nicolau- Nelu Orlando, in cadrul Sediului Administrativ situat in orasul Racari, sat Ghimpati, str Slt Barbu Petre Marian, nr 365.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat cu Filiala judetean Dîmbovita a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor “Regina Maria“, pentru promovarea sentimentului de prețuire si recunoștință fata de eroii si martirii neamului.

24. Diverse .

ART 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se obliga secretarul general al orasului Racari, care va comunica celor in drept.

RACARI NR 88

DATA 26.03.2021

PRIMAR Dr.ing. Marius Caraveteanu

VIZAT, SECRETAR GENERAL jr. Octaviana Ene

Accessibility Toolbar