RAPORT DE ACTIVITATE

RAPORTUL PRIMARULUI privind starea economică, socială și de mediu a orașului RĂCARI, județul DÂMBOVIȚA pe anul 2019