Primaria Racari

Proiecte pentru Săbiești
2020-2024

– Modernizare străzi în oraşul Răcari, cartierul Sabiesti, Programul Operaţional   Regional – P.O.R. – Axa 13.1 – Axa 13.1 Proiect Integrat de Regenerare Urbană –   P.I.R.U. NORD, următoarele străzi Izvor, Aleea Sondelor, Caraiman. Vânătorilor

– Amenajare şanţuri şi podete DJ 711 A – Colacu – Sabiesti – Consiliul Judeţean   Dâmboviţa. – Amenajare parc în oraşul Răcari, sat Sabiesti, Dâmboviţa, Programul Operaţional   Regional – P.O.R. – Axa 13.1 – Axa 13.1 Proiect Integrat de Regenerare Urbană –   P.I.R.U. NORD

– Sistem de canalizare în localităţile componente Colacu, Săbiești, Bălăneşti,   Stăneşti, Ghimpaţi – Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

– Modernizare drumuri de exploatare în oraşul Răcari şi localităţile componente,   Răcari, Ghergani, Sabiesti, Stăneşti, Ghimpaţi, judeţul Dâmboviţa – Agenţia    pentru Finanţarea investiţiilor Rurale – A.F.I.R. – Extindere reţea alimentare cu energie electrică – Electrică SA

– Extindere reţea de iluminat public- buget local – Extindere reţea de gaze naturale – Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Modernizare iluminat public – Reabilitare Grădiniţă

– Întocmirea Planului de Urbanism General şi Regulament local de urbanism –   asociere între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Local Răcari.

– Cadastru sistematic gratuit – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate   Imobiliară

– Transport local gratuit: Răcari – Ghimpaţi – Colacu – Săbiești – Bălăneşti –   Stăneşti – Bălăneşti – Sabiesti – Colacu – Mavrodin – Ghergani – Răcari;   buget local

Accessibility Toolbar