Primarul

FLORIN-MARIUS CARAVEȚEANU,

Primarul orașului Răcari

CV PRIMAR, Marius Caraveteanu

Informaţii personale

Nume / Prenume:  CARAVEŢEANU  MARIUS-FLORIN

Adresă, telefon, email: Sat Ghergani, Oraş Răcari; 0245.658611; 0744.666.568;

primar_racari@yahoo.com, mcaraveteanu@yahoo.com; www.mariuscaraveteanu.ro

Nationalitate: Română

Locul si  data naşterii: Răcari, 07.12.1968

Starea civilă: Căsătorit; o fiica – 25 ani; soţia Amelia – inginer  zootehnist

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional: PRIMĂRIA ORAŞULUI RĂCARI – P R I M A R

Experienţa profesională: 1987 – 1989  Fabrica de zahăr Răcari – Electromecanic;

1989 – 1993  Universitatea de Ştiinte Agronomice – Student  – Bucureşti;

1993 – 1996  S.C Agrincor S.A. Cornăţelu – Inginer principal;

1996 – 2003  S.C.Agrincor S.A. Cornăţelu – Şef fermă;

1999 – 2003  Universitatea “Nicolae Titulescu”  – Student (Bucureşti – Facultatea de Drept);

2000  AF Agromar Impex Răcari – Administrator ;

2003 – 2005 SC Agrincor SA Cornăţelu –  Consilier juridic ;

2003 SC Agromar Com Prod SRL   – Administrator;

2005 – 2008 SP MARIUS CARAVEȚEANU SRL – Consilier juridic ;

2008  PRIMARIA ORAȘULUI RĂCARI  –  PRIMAR.

Activitate politică:  2008  Președinte PDL Răcari; membru BPJ PDL Dâmbovița ;

2016   Președinte PNL Răcari;  membru BPJ al PNL Dâmbovița ;

2017  Președinte al Ligii Aleșilor Locali a PNL Dâmbovița

2017  Președinte PNL Dâmbovița

Educaţie şi formare:  UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE BUCUREȘTI

–  Facultatea de Agronomie,  Specialitatea Agricultură

–  Anul absolvirii:  1993  – Media generală 9,42 – Nota la examenul de licenta  10

–  Profesia de bază:  Inginer Agronom –  Specializarea  Agricultură

UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” BUCUREȘTI

– Facultatea de drept administrativ – Anul absolvirii:  2003

– Media generală  9,35  – Nota la examenul de licenta  10;

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE –  DOCTOR ÎN ȘTIINȚE AGRONOMICE

– Anul absolvirii:  2005  – Media generală  9,50

Competenţe şi abilităţi sociale: Comunicare și relaționare (mediere și negocierea conflictelor, adecvarea comportamentului

în raport cu interlocutorii prezența efectivă și ascultare activă, selectarea căilor și mijloacelor adecvate, adaptarea la situaţii noi și neprevăzute, identificarea particularităților individuale și de grup ale interlocutorilor).

Competenţe şi aptitudini organizatorice: Capacitate de sinteză, spirit de echipă, autonomie în activitate,

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului:  

–  operare PC   – OS X Yosemite, Windows 10,  Microsoft Office 2013  (Word, Excel) ;

–  comunicare   – Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Facebook, Instagram

Alte competenţe şi aptitudini:   Hobby : șahul, sportul, muzica, drumețiile, PC, auto, tehnica

Informaţii suplimentare:   Activitatea ştiinţifică: 6 teme de cercetare rezolvate ;

Lucrări de specialitate publicate:  7, din care 3 în limbi străine.  Lucrări ştiinţifice prezentate la Sesiuni de referate şi comunicări: 6, din care 2 la manifestăriv ştiinţifice internaţionale;  Titluri stiintifice: Doctor in agronomie, specializare mecanizare

Cărţi publicate: Zi de zi pentru oameni

 

 

 

https://www.facebook.com/caraveteanu.marius

http://www.mariuscaraveteanu.ro