cultură

Parohia,,Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril”- Stăneşti – ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE

Parohia,,Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril”- Stăneşti 

Parohia este situată în satul Stăneşti, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa. Denumirea sub care apare satul Stăneşti, pentru prima oară, în documente, este Stăneşti. Numele vine de la unul dintre ctitorii bisericii şi anume, Elena Stăneasca. Actualmente satul este component a oraşului Răcari alături de Ghergani, Bălăneşti, Colacu, Ghimpaţi, Mavrodin, Săbieşti. Parohia Stăneşti deţine două filii şi anume, Bălăneşti şi Săbieşti. Satul Stăneşti se află situat în partea de S-E a judeţului estea aşezat în Câmpia Titu la o altitudine de 140 m faţă de nivelul mării, fiind brăzdat de cursul râului Colentina. Se învecinează cu: Nord:Mereni, Sud:Colacu, Vest:Bălteni. Satul Stăneşti este un sat ce are ca şi ramură preponderentă producţia agricolă. Biserica cu hramul ,,Sfinţii Voievozi” este aşezată la intrare in sat pe un deal ce domină în bună parte zona.

De la 1893, biserica a fost filială a parohiei Bălteni iar de la 1907 a devenit parohială la care s-a lipit satul Mereni, pendinte tot de parohia Bălteni şi satele Bălăneşti şi Săbieşti, pendinte de parohia Ghergani. De menţionat ca în catagrafia de la 1810 a bisericilor din jud. Dâmboviţa se scrie ca în anul 1810 satul Stăneşti avea o biserică de lemn cu hramul ,, Adormirea”, după care s-a zidit actuala biserică la 1859. [PISANIE] Biserica parohială din satul Stăneşti cu hramul ,,Sf. Voievozi” a avut pisanie de la început scrisă pe zid, cu litere chirilice, în rama de deasupra uşilor de la intrare în pronos, care din cauza vremii începând să se şteargă, a fost transcrisă pe o tablă de fier, însă cu litere latineşti asezată tot în rama în care a fost scrisă întâi al cărui text îl redăm: ,,Acest sfânt locaş din satul Stăneşti ce se prăsnuieşte hramul ,, Adormirea Maicii Domnului”, ,,Sf. Voievozi” şi ,,Sf. Dumitru”, începutul a fost îndemnat de Niţă Miloş cu popa Ivan şi fiul său Matei. Dându-se la o parte Miloş, au rămas popa Ivan şi fiul său Matei cu toată cheltuiala lucrului până au lucrat sfârşitul cu ajutorul domnilor Gheorghe Săulescu, nepot d-nului Fotache Valter, cocoana Elena Stăneasca şi cu locuitorii satului şi alţii, pe vremea Domnitorului Alexandru Ioan-Cuza, PreaSfinţitul Mitropolit Nifon şi s-a săvârşit de zugrăvit în anul 1859, iunie 22, zugrav Avram Pîrvu şi Ilie Ot. Târgovişte”. Deoarece această tablă începuse a se şterge şi rugini a fost luată şi urcată în podul bisericii unde a fost gasită de preotul paroh Popescu Dumitru şi nefiind corespunzătoare a fi aşezată în ramă, s-a scris o altă tablă şi s-a aşezat în rama deasupra uşilor. În fundul firidei de la proscomidie se află cu litere chirilice” Pîrvu Zugravu”.[ARHITECTURA, PLAN DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită din cărămidă în formă de corabie, având temelia de 0,80 cm grosime şi zidul de 0,60 cm, cu o turlă in faţă, octogonală deasupra pronaosului şi învelită cu tablă de fier galvanizat. În decursul timpului biserica a fost reparată de mai multe ori. Cu meritul credincioşilor s-a învelit Sfântul locaş cu tablă nouă, s-a electrificat, s-a tencuit interior şi s-a pictat în tehnica frescă de pictorul Enache Corneliu, s-a sfinţit şi preotul a primit gradul Sachelar şi brâul albastru.[1] [PICTURA]Asupra construcţiei s-au făcut mai multe intervenţii de-a lungul timpului. Ultima reparaţie terminată în anul 1979 a constat printre altele îndepărtarea vechilor tencuieli şi retencuirea interioară, în vederea efectuării unei picturi noi în tehnica frescă. Din datele parohiei reiese că vechea pictură era în tehnica tempera şi avusese mai multe intervenţii chiar cu ulei. Stilul său era neobizantin. Pictura este în tempera în stil bizantin şi refăcută în parte cu ulei. [ANEXE] Clopotniţa este situată în curtea bisericii parohiale Stăneşti, este construită din lemn în formă de schelă, aşezată pe temelie de beton şi învelită cu tablă galvanizată, având următoarele dimensiuni: 3,40 m Est-Vest, 3,80 m Nord-Sud, înălţime 6 m. Este aşezată la 25 m de biserică, pe partea de Nord, s-a construit în anul 1912 şi refăcută în anul 1944. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deţine obiecte de valoare. Ca şi manuscrise, biserica deţine o Evanghelie din 1760 scrisă în chirilică. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preotul Ivan, Preot Matei, Ilie Ştefănescu (1923-1938), Gheorghe N. Popescu(1938-1964), Dumitru D. Popescu(1964-1967), Stoica Andrei (1967-1971), Dinu Nicolae(1971-2014). În anul 2014, 1 noiembrie a fost numit de către Inaltpreasfinţitul Mitropolit Dr. Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei preotul StoicaVasile Viorel pe baza parohiei Stăneşti.

CIMITIRUL. este situat lângă biserică şi împrejurul bisericii,este înfiinţat înainte de 1910 deoarece înaintea construirii actualei biserici- 1859 a fost o biserică de lemn; aici fiind înmormântat şi unul dintre ctitorii bisericii şi anume- Matei fiul.

ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Pe fiecare an parohia Stăneşti întreprinde diverse acţiuni social filantropice începand de la ajutoare pentru sinistraţi până la ajutoare pentru cămine de bătrâni.Una dintre activităţile culturale desfăşurate de parohia Stăneşti este ziua eroilor, sărbătoare naţională bisericească ce comemorează toţi eroii români care au căzut pe câmpul de luptă pentru credintă, dreptate, întregirea neamului sau apărarea ţări.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ş.a] În pragul sărbătorilor de iarnă se desfăşoară un program de colinde şi poezii după care se împart cadouri copiilor din parohie. Participarea tinerilor la marile sarbători din an prin prezenţa la biserică şi activitatea lor la strană unde invata a se ruga atât în mod colectiv cât şi individual. Membrii parohiei se mobilizează în fiecare an, înainte de Sfintele Paşti pentru a face curăţenie în cimitirul parohial prilej prin care se catehizează despre curăţarea sufletului.

DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] ,,Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril”;[ADRESA]: Str.Brancoveanu, satul Stăneşti, oraş Răcari, judeţul Dâmboviţa; [NR. TELEFON]: 0760697481

 

Comments

comments