Primaria Racari

GDPR

  Primăria Comunei UAT Orasul Răcari colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ” – Administrația publică în unitatea administrativ teritorială se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale.

 1. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
 2. Acest drept se exercită de consiliile locale şi primarii, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Obiectivele implementării GDPR sunt următoarele:

 1. Să se asigure că instituția este în măsură să demonstreze conformitatea cu GDPR.
 2. Să se înțeleagă, să se documenteze și să valideze datele personale pe care instituția le prelucrează.
 3. Să se introducă utilizarea adecvată a evaluărilor impactului asupra protecției datelor în cadrul instituției.
 4. Să se înțeleagă și să se evalueze riscul neconformității în mod continuu.
 5. Să se efectueze toate modificările necesare în politicile, procesele, procedurile, înregistrările, contractele și alte materiale pentru a se conforma cerințelor GDPR.

Beneficii Preconizate

Beneficiile care pot fi obținute din implementarea cu succes a acestui plan sunt următoarele:

 1. Reducerea riscului de manipulare a datelor cu caracter personal.
 2. Evitarea sancțiunilor pentru nerespectarea GDPR.
 3. Încrederea în fața salariaților, beneficiarilor, colaboratorilor, etc.
 4. O mai bună înțelegere a datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm.

Accessibility Toolbar