Primaria Racari

Criterii de acces in locuinţă ANL / Prezentare proiectului

Criterii de acces la locuinţă:

 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţa în cel mult 36 luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

 2. Titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia –, să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea,

Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.

  3. Titularul cererii de locuinţă să aibă domiciliul în oraşul Răcari şi să îşi desfăşoare activitatea în oraşul Răcari sau în localităţi limitrofe acesteia.

  4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil.

ACTE DOVEDITOARE ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII CUMULATIVE A CRITERIILOR DE ACCES LA LOCUINŢA:

  1. COPIE AUTENTIFICATĂ DE PE ACTUL DE DE IDENTITATE, PENTRU TITULARUL CERERII DE LOCUINŢĂ;

  2. DECLARAŢII AUTENTIFICATE ALE TITULARULUI CERERII ŞI, DUPĂ CAZ, ALE SOŢIEI/SOŢULUI ŞI ALE CELORLALŢI MEMBRI MAJORI DIN FAMILIA ACESTUIA;

   3. A) ADEVERINŢA DE LA LOCUL DE MUNCĂ, ÎNSOŢITĂ DE O COPIE DE PE CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ SAU, DUPĂ CAZ, COPIE DE PE REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA AL SALARIAŢILOR;

   3. B) ADEVERINŢA DE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN CARE SĂ SE PRECIZEZE FAPTUL CĂ TITULARUL CERERII DE LOCUINŢA ESTE ANGAJAT CU STATUT SPECIAL SAU ALTE ACTE DOVEDITOARE ÎN ACEST SENS, PENTRU CADRELE MILITARE.

Prezentare proiectului

Situatia actuala si propunere pentru obiectivul de investitie

Date de bilant ale planului general:

 • Suprafata construita Unitatea 1: 420.00 mp
 • Suprafata construita Unitarea 2: 420.00 mp
 • Suprafata construita totala: 840 mp
 • Suprafata desfasurata Unitatea 1: 1609.50 mp
 • Suprafata desfasurata Unitatea 2: 1609.50 mp mp
 • Alei si platforme carosabile: 629.50 mp
 • Spatii verzi: 1542.10 mp

Parcari necesare (40 de locuri de parcare)

 • Se vor amenaja 40 de locuri de parcare
 • 25 locuri de  Parcare pe amplasament : 335,40 mp
 • 15 locuri de parcare care se vor amenaja pe alt amplasament pentru indeplinirea obligativitatii de amenajare pentru fiecare apartament . Acestea se vor realiza in dreapta   amplasamentul propus , pe un teren aflat tot in proprietatea primariei pe Str. Nucilor , unde se afla in prezent o gradinita .

Structura functionala a celor 2 cladiri este identica si  cuprinde:

 • Unitatea nr.1 cuprinde 20 de apartamente, dispuse pe 4 niveluri cu regim de inaltime de P + 3 etaje, cate 4 apartamente /nivel
 • Unitatea nr.2 cuprinde 20 de apartamente, dispuse pe 4 niveluri cu regim de inaltime P + 3 etaje, cate 4 apartamente /nivel dupa cum urmeaza :
 • parter: accesul in cladire se face prin intermediul scarii de acces sau prin intermediul rampei pentru persoane cu dizabilitatii locomotorii; la intrarea in cladire se afla un vestibul (in care se regasesc casutele postale si tabloul electric general al cladirii); din holul central cu casa scarii se face accesul in cele 5 apartamente ce se regasesc la acest nivel; holul central si casa scarii sunt iluminate si ventilate natural la toate nivelurile
 • etajele I, II, III: sunt identice si cuprind casa scarii, holul de acces in apartamente si cate 5 apartamente a cate 2 camere.

Costurile pentru realizarea acestui obiect vor fi suportate integral de catre A.N.L.

Descrierea apartamentelor

Apartamentele vor fi  proiectate pentru asigurarea unui confort optim si pentru satisfacerea tuturor nevoilor unei familii. Apartamentele sunt identice ca si alcatuire functionala si dimensionare, pentru a oferi egalitate de sansa tuturor utilizatorilor. Apartamentele vor dispune de toate dotarile utilitare necesare si acces maxim la insorie si ventilatie naturala. Configurarea spatiala a fiecarui apartament va permite o mobilare si utilizare eficienta a fiecarei incaperi. Pentru asigurarea unui standard de locuire ridicat si modern, toate apartamentele vor fi  decomandate, accesul in fiecare camera se va face din holul apartamentului. Toate apartamentele vor fi prevazute cu balcon sau logie.

Utilitati

Apartamentele  vor dispune de urmatoarele utilitati (tipuri de retele):

 • energie electrica;
 • apa calda si apa rece (in baie si bucatarie);
 • incalzire centrala proprie ;
 • gaze naturale la (bucatarie);
 • telefonie, internet, televiziune prin cablu.

OBIECTUL 3 Imprejmuire

Imprejmuirea terenului aferent investitiei se va realiza pe cele doua laturi ramase libere. Pe latura de E se va realiza gard din zidarie de BCA, cu stalpi si fundatie din beton, similar celui existent pe latura de S. Pe latura de N se va realiza gard metalic (similar celui existent pe latura de V), din stalpi metalici fixati in fundatii din beton si panouri din plasa metalica, fixati de stalpi prin sudura. Gardul metalic va fi vopsit anticoroziv.

 Utilitati:

Utilități necesare  la limita de proprietate 

Pentru asigurarea echiparii amplasamentului proiectului , realizarea utilităților și dotărilor tehnico-edilitare până la limita de proprietate a perimetrului destinat blocurilor de locuințe, se vor face anterior inițierii de către Agenția Națională pentru Locuințe , a procedurii de promovare a investiției .

 • Retea electrica

       Primaria este racordata la reteaua de energie electrica existenta in zona.

 • Retea termica

       Confortul termic va fi  asigurat de centrale termice in condensatie care functioneaza pe combustibil gazos pentru fiecare apartament in parte.

 • Retea sanitara

       –   Alimentare cu apa   

 • Reteaua de canalizare

    Obiectivul general al proiectului:

      Obiectivul general este  construirea  a 40 de  locuinte pentru tineri,destinate inchirierii, tinerilor care au domiciliul pe raza UAT Racari cu scopul de a-i sprijini pe acestia  in demersul lor de avea o locuinta,  de a le oferi toate conditiile pentru  a impiedica migarare catre zone urbane mult mai dezvoltate.

 Proiectul va contribui la imbunatatirea serviciilor adresate cetatenilor Orasului Racari .

Necesitatea si oportunitatea investitiei

Realizarea obiectivului ,,Constructia de locuinte pentru tineri,destinate inchirierii,situate in Sat Ghergani ,str. Nucilor       ,nr.3,Oras  Racari,Judet Dambovita ,regim de inaltime P+3E,cu capacitate de  40 de unitati  de locuire” va conduce la dezvoltarea orasului prin valoarea investitie , dezvoltarea infrastructurii si acoperirea unor nevoi ale rezidentilor din orasul Racari in special tineri .

Necesitatea implementarii proiectului:

 • crearea de spatii adecvate locuirii in conditii decente si care ofera siguranta 
 • crearea unei zone rezidentiale prin construirea ansamblului de blocuri care sunt in concordanta cu tendintele de dezvoltare si  regenerare a orasului Racari ;
 • dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala. 

Oportunitatea promovarii investitiei:

Prin asigurarea unei locuinte fie ea si inchiriata ,scad sansele ca tineri sa migreze catre zone urbane,astfel va creste gradul de siguranta al locuirii si increderea catre administratie si institutiile care isi desfasoara activitatea in slujba oamenilor din toate categoriile sociale.

Indicatorii financiar:

Total general investitiei 10,755,636.38 fara TVA din care :

Bilant suprafete:

Cele 2 Unitati de locuit  vor cuprinde  40 de apartamente cu cate 2 camere fiecare compuse din

  5 apartamente pe  fiecare nivel .

Suprafata totala teren: 3347 mp

Suprafata construita Unitatea 1: 420.00 mp

Suprafata construita Unitarea 2: 420.00 mp

Suprafata construita totala: 840 mp

Suprafata desfasurata Unitatea 1: 1609.50 mp

Suprafata desfasurata Unitatea 2: 1609.50 mp mp

Alei si platforme carosabile: 629.50 mp

Spatii verzi: 1542.10 mp

Parcari necesare (40 de locuri de parcare)

25 locuri de  Parcare pe amplasament : 335,40 mp

15 locuri de Parcare care se vor amenaja pe alt amplasament pentru indeplinirea obligativitatii de amenajare pentru fiecare apartament, se vor realiza in dreapta amplasamentul propus, pe un teren aflat tot in proprietatea primariei pe Str. Nucilor, unde se afla in prezent o gradinita

Durata de realizare:

36 luni, durata de executie.

Sursa de Finantare:

 • Agentia Nationala a Locuintelor

Accessibility Toolbar