• Administratie

  Proiecte pentru
  Bălănești și Stănești
  2020-2024

  Bălănești – Sistem de canalizare în localităţile componente Colacu, Săbiești, Bălăneşti, Stăneşti, Ghimpaţi – Programul Naţional de Dezvoltare Locală. – Modernizare drumuri de exploatare în oraşul Răcari şi localităţile componente, Răcari, Ghergani, Săbiești, Stăneşti, Ghimpaţi, judeţul Dâmboviţa – Agenţia pentru Finanţarea investiţiilor Rurale – A.F.I.R. – Modernizare iluminat public – Loc de joacă, parc – Întocmirea Planului de Urbanism General şi Regulament local de urbanism – asociere între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Local Răcari. – Cadastru sistematic gratuit – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Transport local gratuit: Răcari – Ghimpaţi – Colacu – Săbiești – Bălăneşti – Stăneşti – Bălăneşti – Săbiești – Colacu – Mavrodin…

 • Administratie

  Proiecte pentru Săbiești
  2020-2024

  – Modernizare străzi în oraşul Răcari, cartierul Sabiesti, Programul Operaţional   Regional – P.O.R. – Axa 13.1 – Axa 13.1 Proiect Integrat de Regenerare Urbană –   P.I.R.U. NORD, următoarele străzi Izvor, Aleea Sondelor, Caraiman. Vânătorilor – Amenajare şanţuri şi podete DJ 711 A – Colacu – Sabiesti – Consiliul Judeţean   Dâmboviţa. – Amenajare parc în oraşul Răcari, sat Sabiesti, Dâmboviţa, Programul Operaţional   Regional – P.O.R. – Axa 13.1 – Axa 13.1 Proiect Integrat de Regenerare Urbană –   P.I.R.U. NORD – Sistem de canalizare în localităţile componente Colacu, Săbiești, Bălăneşti,   Stăneşti, Ghimpaţi – Programul Naţional de Dezvoltare Locală. – Modernizare drumuri de exploatare în oraşul Răcari…

 • Administratie

  Proiecte pentru Colacu
  2020-2024

  – Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructura educaţională Școala Gimnazială Colacu, Programul Operaţional Regional – P.O.R. – Axa 13.1 – P.I.R.U. NORD. – Reabilitare Grădiniţă; – Construire bază sportivă în oraşul Răcari, Colacu, Programul Operaţional Regional. – Amenajare Centrul cultural în oraşul Răcari, cartierul Colacu, Programul Operaţional Regional – POR – Axa 13.1 – Axa 13.1  – P.I.R.U. NORD; – Modernizare străzi în oraşul Răcari, cartierul Colacu, Programul Operaţional Regional   POR – Axa 13.1 – Axa 13.1 – P.I.R.U. NORD, următoarele străzi: Tineretului, Colentinei, Heleşteului, Teiului, Cireşului, Prunilor, Cărămidari, Izlazului, Ec. Matei Marin. – Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari, asociere între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul…

 • Administratie

  Proiecte pentru Ghimpați
  2020-2024

  – Sistem de canalizare în localităţile componente Colacu, Săbiești, Bălăneşti, Stăneşti, Ghimpaţi -, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei – Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Modernizare străzi în oraşul Răcari, cartierul Ghimpaţi, Programul Operaţional Regional – POR – Axa 13.1 Proiect Integrat de Regenerare Urbană – P.I.R.U. NORD, pentru următoarele străzi: Porumbeilor, Lt. Aviator Stoicescu Titi, Parlamentului, Eroilor, Dămăroaia, Valea Colentinei, Drumul Mare, Caisului, Măceşului, Triorului, Al Ioan Cuza. – Modernizare străzi în cartierul Ghimpaţi, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei – Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru următoarele străzi: Ţarină Zarzăr (Câmpului), Vizurești, Islazului, Lalelelor (Florilor). – Modernizare străzi în cartierul Ghimpaţi, prin asociere între Consiliul Judeţean Dâmboviţa…

 • Administratie

  Proiecte pentru Mavrodin
  2020-2024

  – Modernizarea tuturor străzilor din cartierul Mavrodin, Programul Operaţional Regional – P.O.R – Axa 13.1 Proiect Integrat de Regenerare Urbană – P.IR.U. NORD, pentru următoarele străzi: Pinului, Bradului, Fagului, Stejarului, Salcâmilor, Prunului, Garoafei, Mărului, Câmpului, Şocului. – WIFI4EU – internet gratuit în zonele publice, fonduri europene pentru internet wireless gratuit – Extindere iluminat public la cimitir şi curtea parohiei – Reparaţii gard parohie; – Reţea de canalizare şi apă curentă în oraşul Răcari şi localităţile componente Ghergani şi Mavrodin, Programul Operaţional Infrastructura Mare – P.O.I.M. – Etapa I, proiect aflat în faza de proiectare, fonduri europene şi buget local. – Reabilitare grădiniţă. – Modernizare iluminat public – Transport local gratuit:…

 • Administratie

  Proiecte pentru Ghergani
  2020-2024

  – Modernizare străzi în oraşul Răcari şi cartierul Ghergani, judeţul Dâmboviţa, Programul Operaţional Regional -P.O.R. – Axa 13.1 Proiect Integrat de Regenerare   Urbană – P.I.R.U. SUD (Răcari şi Ghergani), pentru următorele străzi: Aleea Nucilor, Digului, Industriilor, Florilor, Oraca, ing. Ion Tudor. – Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei -Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru următoarele străzi:  Pârâului, Islazului şi Loturi. – Construire Centru Cultural în satul Ghergani – Compania Naţională de Investiţii – Construire 40 apartamente tip ANL în oraşul Răcari, cartierul Ghergani, Compania Naţională de Investiţii – Agenţia Naţională de Locuinţe. – Reabilitare clădiri publice – Centru Rezidenţial pentru Persoane…