Hotărâre privind aprobarea Registrului Local al spatiilor verzi apartinând UAT orasul Racari