Proiecte pentru Ghergani
2020-2024

– Modernizare străzi în oraşul Răcari şi cartierul Ghergani, judeţul Dâmboviţa, Programul Operaţional Regional -P.O.R. – Axa 13.1 Proiect Integrat de Regenerare

  Urbană – P.I.R.U. SUD (Răcari şi Ghergani), pentru următorele străzi: Aleea Nucilor, Digului, Industriilor, Florilor, Oraca, ing. Ion Tudor.

– Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei -Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru următoarele străzi:  Pârâului, Islazului şi Loturi.

– Construire Centru Cultural în satul Ghergani – Compania Naţională de Investiţii

– Construire 40 apartamente tip ANL în oraşul Răcari, cartierul Ghergani, Compania Naţională de Investiţii – Agenţia Naţională de Locuinţe.

– Reabilitare clădiri publice – Centru Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Răcari Compania Naţională de Investiţii

– Amenajare Casă Parohială Ghergani – buget local.

– Modernizare drumuri de exploatare în oraşul Răcari şi localităţile componente: Răcari, Ghergani, Săbiești, Stăneşti, Ghimpaţi, judeţul Dâmboviţa – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – Agenţia pentru Finanţarea investiţiilor Rurale – A.F.I.R.

– Extindere reţea alimentare cu energie electrică, Electrică S.A şi buget local

– Extindere reţea de gaze naturale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei – Programul Naţional de Dezvoltare Locală,

– WIFI4EU – internet gratuit în zonele publice, fonduri europene pentru internet wireless gratuit.

– Reţea de canalizare şi apă curentă în oraşul Răcari şi localităţile componente Ghergani şi Mavrodin, Programul Operaţional Infrastructura Mare – P.O.I.M. – Etapa I, proiect aflat în faza de proiectare, fonduri europene şi buget local.

– Modernizare iluminat public.

– Întocmirea Planului de Urbanism General şi Regulament local de urbanism – asociere între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Local Răcari.

– Cadastru sistematic gratuit – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

– Transport local gratuit: Răcari – Ghimpaţi – Colacu – Săbiești – Bălăneşti – Stăneşti – Bălăneşti – Săbiești – Colacu – Mavrodin – Ghergani – Răcari; buget local

– Reabilitare Gara Ghergani.

– Reabilitare Grădiniţă cu program prelungit.