Primaria Racari
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ:          DÂMBOVIȚA

Denumire UAT:         Răcari

UAT Răcari si OCPI DÂMBOVIȚA anunța publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Răcari, sectoarele cadastrale nr. 2, 29 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:      25.01.2023

Data de sfârșit a afișării:        27.03.2023

Adresa locului afișării publice: Localitatea Răcari, județul Dâmbovița.

Repere pentru identificarea locației: Sediul Primăriei Răcari, județul Dambovița.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Răcari, județul Dâmbovița.

Alte indicații pentru cei interesați:

Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Accessibility Toolbar