• CLR

    Ședința ordinară a Consiliului Local Răcari din data de 31 03 2021

    Avand in vedere : – dispozitiile art 133 al (1) si art 134 din OUG nr 57/2019 privind Codul AdministrativD I S P U N:ART 1 Se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al orasului Racari, in data de 31.03.2021, ora 16.00 in Sala de festivitati a Liceului Teoretic “Ion Ghica Racari”. ART 2 Proiectul ordinei de zi al sedintei este urmatorul: 1. RAPORTUL primarului orasului Racari pe anul 2020 .Prezinta – Caraveteanu Marius – Primar 2. RAPORTUL viceprimarului orasului Racari pe anul 2020. Prezinta – Tanase Vasile – Mugurel – Viceprimar 3. RAPORTUL comisiilor de specialitate ale consiliului local.Prezinta – Presedintii comisiilor de specialitate 4. RAPORTUL consilierilor locali pe…