Primaria Racari

Proiecte pentru Răcari
2020-2024

Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructură educaţională Școala Gimnazială Răcari, Programul Operaţional Regional – P.O.R. – Axa 13.1 – Proiect Integrat de Regenerare Urbană – P.I.R.U. SUD (Răcari şi Ghergani)

 –   Reabilitare, modernizare, extindere şi echipare infrastructură educaţională Grădiniţă Răcari, Programul Operaţional Regional – P.O.R. – Axa 10.

–    Construire Centru Cultural în oraşul Răcari – Compania Naţională de Investiţii

–   Reabilitare Bază Sportivă, construire vestiare, teren de tenis acoperit, în oraşul Răcari, Programul Operaţional Regional – P.O.R. – Axa 13.1 – Proiect Integrat de Regenerare Urbană – P.I.R.U. SUD (Răcari şi Ghergani)

–    Amenajarea Parcul Eroilor şi mutarea Monumentului Eroilor în oraşulRăcari, Programul Operaţional Regional – P.O.R. – Axa 13.1 –Proiect Integrat de Regenerare Urbană – P.I.R.U. SUD (Răcari şi Ghergani)

–  Modernizare străzi în oraşul Răcari şi cartierul Ghergani, judeţulDâmboviţa, Programul Operaţional Regional – P.O.R. – Axa 13.1 Proiect Integrat de Regenerare Urbană – P.I.R.U. SUD (Răcari şi Ghergani), pentru următoarele străzi:  Podul Bărbierului, Ilfovat, Orhideelor, Trandafirilor, Poştei, N. Popescu Răcăreanu, Aleea Parcului, Aleea Pompierilor, Filipeasca.

–  Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari, asociere între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Local Răcari, Etapa II pentru străzile: Moşteni şi Cuza Vodă.

–   Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari prin asociere între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Local Răcari, Etapa I, pentru străzile: Boanga, 8 Martie, Tudor Vladimirescu.

– Modernizare drumuri de interes local în oraşul Răcari, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru următoarele străzi: Zambilelor, Garoafei, Livezi, Nicolae Bălcescu, M.Kogălniceanu, Nucilor, Fabrica de Zahăr, Ghiocei, Gaterului, Adăpostului, Bradului, Aleea cu Tecari.

–   Reabilitarea blocurilor A, B, C, oraşul Răcari P.O.R. Axa 3.1 a, etapa I

–   Reabilitarea blocurilor A2, A3, A4, oraşul Răcari P.O.R. Axa 3.1 a- etapa II

–  Construire fosa – zona blocuri Răcari, buget Local

–   Decolmatarea şi igienizarea subsolului blocurilor, buget local.

–  Modernizarea zonei blocurilor, prin amenajarea căilor de acces, parcări, spaţii verzi, locuri de relaxare, amenajare zona garaje, etc, buget local.

–  Reabilitare clădiri publice – Sediul Primăriei Răcari, Compania Naţională de Investiţii

–  Construire şi dotare Unitate de Primire Urgențe – U.P.U. Răcari – buget local.

–  Modernizare drumuri de exploatare în oraşul Răcari şi localităţile componente Răcari, Ghergani, Săbiești, Stăneşti, Ghimpaţi, judeţul Dâmboviţa – Agenţia pentru Finanţarea investiţiilor Rurale – A.F.I.R.

–  WIFI4EU – internet gratuit în zonele publice – fonduri europene pentru internet wireless gratuit.

–  Iluminat public în cimitir.

–  Amenajare parcare cimitir.

–  Betonare alei de acces.

–  Amenajare casă parohială.

–  Reţea de canalizare şi apă curentă în oraşul Răcari şi localităţile componente Ghergani şi Mavrodin, Programul Operaţional Infrastructura Mare – P.O.I.M. –Etapa I, proiect aflat în faza de proiectare, fonduri europene şi buget local.

–  Modernizare iluminat public în oraşul Răcari şi localităţile componenteGhergani, Mavrodin, Ghimpaţi, Colacu, Săbiești, Bălăneşti şi Stăneşti, P.O.R.Axa 3.1 c – proiect aflat în faza de precontractare, fonduri europene şibuget local.

–  Întocmirea Planului de Urbanism General şi Regulament local de urbanism asociere între Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Consiliul Local Răcari.

–  Cadastru sistematic gratuit – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

–  Transport local gratuit: Răcari – Ghimpaţi – Colacu – Săbiești – Bălăneşti –Stăneşti – Bălăneşti – Săbiești – Colacu – Mavrodin – Ghergani –Răcari; buget local

Accessibility Toolbar