0245.658.611 Str. Ana Ipatescu 155, Racari, Dambovita

IMPREUNA SUNTEM O FORTA

Activităţi cultural-sportive...

I love Racari!

Infrastructura orașului Răcari, o prioritate.

Modernizarea si reabilitarea drumurilor...

PROIECTE NOI!

Proiecte de reabilitare, modernizare scoli

Modernizarea infrastructurii școlare, o altă prioritate...

PROIECTE NOI!

Deschiderea anului scolar 2016-2017

Din noula Scoala! Este din nou septembrie! Este din nou toamnă! Este momentul în care începem să culegem roadele muncii de peste an, dar, mai ales, este momentul în care se redeschid porțile instituțiilor de învățământ pentru a primi cu multă dragoste generațiile de elevi, elevi mai mici sau mai mari. Și anul acesta, ca […]

Read More »

ANUNT

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate Nr. 7/18.08.2016   In temeiul art.47 alin. (3), (4), (5) din Legea 207/2015, privind Codul de procedura fiscala, republicat cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale urmatorilor contribuabili:     Nr. Crt. Numele si prenumele /denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea actului […]

Read More »

Inaugurarea Scolii „Ion Ghica” Ghergani

În data de 10 mai a.c., s-a inaugurat Școala “Ion Ghica” Ghergani, eveniment la care au participat personalități de seamă. Evenimentul a fost onorat de prezența Inalt Preasfintitului PărinteluiMitropolit Nifon Arhiepiscopul Târgoviștei, prof. Ion Sorin – inspector general școlar al județului Dâmbovița, Liviu Mușat directorul A.D.R. – Sud Muntenia, arhitect Teodor Bâte, autorul proiectului, Iordan […]

Read More »

Ședința de Constituire a Consiliului Local Răcari – 11 iulie 2016

Comisia de validare a Consiliului Local al orasuluiRacari, aleasa prin Hotarârea nr. 1 /11.07.2016, În baza dispozițiilor art. 31 din Legeanr. 215/2001 privind administraț ia publica locala, compusadin: 1. ACHIM ION 2. CARP MARIOARA 3. ALIONTE AURICA 4. MIRCEA VALENTIN 5. MATEI MARIN Întrunita În ședința de validare a mandatelor celor 15 consilieri ai Consiliului […]

Read More »